Община Ловеч обяви 4 февруари за неучебен ден

  • 01 февруари 2019, 08:04
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium classroom 2093744 960 720

Неучебен ден да е 4 февруари (понеделник) за училищата на територията на община Ловеч, това става ясно от заповед на кмета Корнелия Маринова, издадена на 31 януари. Целта е намаляване на заболеваемостта и опазване здравето на учениците. След възстановяване на учебния процес и при необходимост, тематичното разпределение на учебното съдържание да бъде преструктурирано за учебната 2018/2019 година при условия и ред, съгласно изискванията на нормативната уредба.

Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на Венцислав Христов, заместник-кмет на Община Ловеч. Копие от заповедта се връчва на Началника на РУО – Ловеч за сведение и на директорите на училищата на територията на Община Ловеч за сведение и изпълнение.

Заповедта е на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 105, ал. 3 от ЗПУО и уведомително писмо от Община Ловеч до Началника на Регионално управление на образованието – Ловеч, с вх. № РД-04-156/30.01.2019 г. в РУО – Ловеч.

Тъй като на 5 февруари е междусрочната ваканция, учениците ще имат на практика два неучебни дни.