Община Ловеч с онлайн регистър на земеделските земи

  • 31 август 2016, 16:26
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium zemedelska zemq2

zemedelska zemq

Община Ловеч разполага вече с онлайн регистър на земеделските земи – общинска собственост и стопанисвани от Общината, съобщи кметът Корнелия Маринова. Регистърът е наличен на интернет страницата на Общината в Раздел „Е-услуги“. Той е създаден изцяло за подпомагане и улесняване на всички желаещи да наемат и стопанисват общински земеделски площи и в помощ на кметовете и кметските наместници. Разработен е по достъпен начин, предоставящ възможност на потребителите да получат точна информация по определени критерии: землище на територията на Община Ловеч; начин на трайно ползване; масив; номер на парцел; визуализация.

Иновативна е визуализацията на земеделските имоти, като всеки един парцел с неговите граници се очертава върху сателитна снимка и се придобива пълна яснота по отношение на разположението в съответното землище.

Стартира обучение на служителите за работа с регистъра и въвеждане на данните за сключените договори.