Община Перущица си взе "Червената църква"

  • 07 август 2013, 10:50
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a579fcc0ab9

Правителството предостави безвъзмездно на община Перущица управлението за срок от 10 г. на имот от 7 дка в местността „Червената черква“. В него се намират руините на раннохристиянска базилика, обявена за народна старина, архитектурно-строителен паметник от Античността и Средновековието


Дейностите, свързани с опазване на културната ценност, както и осъществяването на други научни, културни и туристически дейности, ще се извършват от Историческия музей в Перущица.


С друго решение правителството даде съгласие, БДЖ да продаде свои имоти на "Железопътна инфраструктура". Стойността ще се определи от независим оценител.


Имотите са почивно-възстановителен център в Добринище, лечебно-възстановителен център в Кюстендил, столова и производствено-техническа сграда в Горна Оряховица, както и трайно прикрепени съоръжения – морски и брегови устои, подемно-преходни мостове, които не са свързани с пряката дейност на БДЖ.


Тяхната продажба ще позволи да бъдат уредени задължения на холдинга към НКЖИ.