Община търси с втори конкурс шеф на индустриална зона

  • 27 август 2019, 08:02
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%9a%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bb%d1%8a%d0%ba 3

Община търси с втори конкурс шеф на индустриална зона. Новата дата е 3 септември, идния вторник. Тогава ще се проведе конкурс за управител на новосъздадената „Индустриална зона – Казанлък"ЕООД, който ще се проведе в общината.

Според решението на Общинския съвет в Казанлък, първият конкурс се проведе на 23-и август в стая №29 в сградата на общинска администрация на бул."Розова долина"№6. На него се е явил за събеседване само един кандидат, поради което конкурсът е прекратен.

Предвид важността на позицията и в съответствие с решението на общинските съветници, Община Казанлък обявява нова дата за провеждане на конкурса за мениджър на Индустриалната зона – 3 септември, вторник,14,00 ч., обявиха от екипа на кмета Галина Стоянова.

Заинтересованите лица могат да получат в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, гише № 2 – „Деловодство" информация относно Правилата за участие, Изискванията към кандидатите и Необходимите документи за участие в конкурса.

Процедурата по провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Индустриална зона – Казанлък" ЕООД бе открита с единодушно решение на Общински съвет – Казанлък на 25 юли, т.г. С Решение №1116 тогава общинските съветници гласуваха и учредяването на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Индустриална зона – Казанлък"ЕООД, със седалище и адрес на управление:Област Стара Загора, Община Казанлък, гр.Казанлък, п.к.6100, бул."Розова долина" №6.