Общинари против кадрово решение на министър в болница

  • 30 март 2017, 12:00
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium lovech 1

[caption id="attachment_73940" align="aligncenter" width="1024"]Според годишния отчет на МБАЛ – Ловеч, задълженията на болницата към доставчиците за една година са намалели с 234 хиляди лева, има намаление с 20 хиляди лева и при лихвите за просрочени задължения спрямо 2015 г. Според годишния отчет на МБАЛ – Ловеч, задълженията на болницата към доставчиците за една година са намалели с 234 хиляди лева, има намаление с 20 хиляди лева и при лихвите за просрочени задължения спрямо 2015 г.[/caption]

Несъгласие с предложенията на служебния министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев за насроченото на 10 април т.г. извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч изразиха единодушно общинските съветници в Ловеч на свое заседания. Изказванията бяха в защита на лечебното заведението и срещу предложените промени и решения, включително срещу промяната в състава на съвета на директорите.

Министър д-р Илко Семерджиев предлага в новия съвет на директорите да останат старите лица Татяна Ганчева Борисова и Радослав Кирилов Щербаков, като заменя д-р Пламен Върбанов с Добринка Кирилова Гайдева. Общинските съветници посочиха, че се изважда от състава лекар и поставя аптекар, който не е местен човек и освен това болницата умишлено се води към фалит. Изказаха се призиви Община Ловеч, като втори по големина акционер в болницата след държавата, да реагират на тази политика.

Пред Общинския съвет д-р Лидия Несторова, която е председател на комисията по здравеопазване, съобщи че поредно отделение в МБАЛ не работи поради липса на лекари. Според д-р Несторова поне сто души са напуснали в последно време болницата, а някои отделения вече са принудени да ползват медицински сестри от Плевен.

Необходима е силна обществена реакция, защото държавата притежава 70 процента от акциите и няма да се вслуша в нашите думи, посочи общинският съветник Петко Петков.

Общинските съветници с пълно единодушие решиха представител на Община Ловеч на извънредното общо събрание, което е на 10 април от 11 часа в МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, да бъде кметът Корнелия Маринова. Изразено бе становището, че е добре да присъстват и общинските съветници, както и лекарите.

Относно това как да гласува представителят на Общината, бе решено и възложено с пълно единогласие, с 24 гласа от 24 присъстващи, следното:

По точка 1, която се отнася за подкрепа на проект за Спешна медицинска помощ, бе решено да се гласува „За“, обаче с добавката това да бъде съгласувано с кметовете на останалите общини.

По останалите четири точки (приемане на програма с мерки, промяна на състава на борда на директорите, определяне на мандат, определяне на възнаграждение) бе прието да се гласува с „Против“.

Според годишния отчет на МБАЛ – Ловеч, задълженията на болницата към доставчиците за една година са намалели с 234 хиляди лева, има намаление с 20 хиляди лева и при лихвите за просрочени задължения спрямо 2015 г.

Финансовият резултат за 2016 г. е загуба в размер на 539 хиляди лева, спрямо 2015 г., когато е от 775 хиляди лева. Тоест – постигнат е по-добър резултат с 236 хиляди лева.