Общинарите в Плевен приеха новите ставки за данък МПС

  • 31 януари 2019, 15:29
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%9f%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd %d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f

След повече от два часа разисквания с гласовете на 23 от общинските съветници днес беше приет новият размер на данъка върху превозните средства, който ще се дължи в Община Плевен. Повод за предложението на кмета Георг Спартански за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Плевен са повторно приетите в края на м. ноември миналата година от Народното събрание промени в Закона за местните данъци и такси. По същество измененията касаят промяна в начините на деклариране на недвижими имоти, отпадане на някои преференции при облагане с данък недвижими имоти, а данъкът върху МПС ще се определя вече по формула, свързана с имуществен и екологичен компонент.

„Новите ставки са близо до заложения от държавата минимум, но са по-високи от него, за да гарантираме местните приходи в размер на досегашните. Ако ОбС - Плевен гласува за минималните ставки, записани в ЗМДТ, това би довело до намаляване на прихода от данък превозни средства с около 700 000 лв. В този случай ще трябва да отпадне немалка част от заложеното в инвестиционната програма или да се съкратят други разходи”, обясни кметът Спартански. Според предложението автомобилите с мощност на двигателя до 37 кВт отпадат като самостоятелна група.

Новите разценки съобразно мощността на двигателя са:

до 55 кВ включително - 0.50 за 1 kW;

над 55 кВ до 74 кВ включително - 0.65 за 1 kW;

над 74 кВ до 110 кВ включително - 1.10 за 1 kW;

над 110 кВ до 150 кВ включително - 1.40 за 1 kW;

над 150 кВ до 245 кВ включително - 1.75 за 1 kW;

над 245 кВ - 2.25 за 1 kW

Коригиращ коефициент според екологичната категория на автомобила (екологичен коефициент):

без екологична категория – коефициент 1.3

Евро 1 - коефициент 1.2

Евро 2 – коефициент 1.1

Евро 3 – коефициент 1

Евро 4 – коефициент 0.9

Евро 5 – коефициент 0.7

Евро 6 и EEV – коефициент 0.5

Решението по Наредба № 20 влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.