Общини учредиха Туристически район „Родопи”

  • 31 март 2017, 19:00
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium rodopi

[caption id="attachment_74231" align="aligncenter" width="650"]Снимка: Родопа планина Снимка: Родопа планина[/caption]

Общини и областни управители учредиха Организация за управление на Туристически район „Родопи”. Това стана по време на среща в Областна администрация Смолян, където присъстваха представители от Министерството на туризма, областни управители, заместник-областни управители, експерти от общински и областни администрации, кметове на общини, представители на туристически организации и гости от Регион Източна Македония и Тракия.

Осемнадесет общини от общо 27, попадащи в географския обхват на туристически район „Родопи“ и дванадесет туристически сдружения от област Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково станаха учредители на ОУТР „Родопи“. За седалище на Организацията за управление на района е определен гр. Смолян.

„Днес имаме изключително важната и отговорна задача да извървим тази важна стъпка, за да могат полаганите години наред усилия да се реализират и продължат напред, за да има по-добро развитие на региона и за хората, работещи в сферата на туризма. Всички ние отдаваме голямо значение на туризма за развитието на нашия регион”, заяви губернаторът на Смолян инж. Момчил Караиванов. Той приветства и зам.-управителят, отговарящ за развитието на туризма на територията на Регион Източна Македония и Тракия, Константинос Антониадис.

“Наред с това, че сте учредители, на вас се пада и една много голяма отговорност, за да може Туристическият район да продължи успешно своята работа”, поздрави Караиванов своя колега.

„Аз съм поласкан и чувствам голяма чест, че днес съм тук сред вас за учредяването на Организация за управление на Туристически район „Родопи”, благодари от своя страна Антониадис. Той допълни, че дългогодишните връзки, които има между Гърция и България, са много значителни.

“Нас ни обединяват много общи неща – култура, история и много други. Ние трябва да си сътрудничим не само сега, но и в бъдеще. От моя страна искам да ви обещая, че ще допринеса с всичките си усилия да постигнем и да осъществим развитието на нашите региони. Между нас трябва да има много по-активно и ефективно сътрудничество за осъществяване на тези програми. Ние имаме нашите предимства и разполагаме с морето, вие имате вашите предимства и разполагате с планината. Заедно, с общи усилия ще постигнем търговско, икономическо, културно развитие на нашите области”, заяви зам.-управителят на Източна Македония и Тракия.

Единодушно за Председател на УС бе избран д-р Константин Коев – кмет на община Велинград. Контролният съвет включва Кметовете на Общините Ивайловград и Неделино и представител на Министерство на туризма, съгласно изискванията на Закона за туризма.