Общините започнаха подготовка за изборите

  • 15 януари 2021, 08:30
  • Mini %d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0 Автор Иглика Горанова
Medium silviya georgieva

Общинските администрации имат солиден опит в организационно – техническата подготовка на всички видове избори. Предизвикателството, че никога избори не са провеждани в условия на пандемия. Опитът на европейските държави, които през миналата година са провели 29 избора, е основание да не се съмняваме, че и българските местни власти и институциите ще се справят. Така коментира пред kmeta.bg предстоящите избори Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините.  

Според изпълнителния директор на НСОРБ новите условия означават, че  освен да  се гарантира правото на избор на всеки гражданин и да се запази тайната на вота, трябва и сериозна грижа за опазване здравето на хората. Именно това е съществената разлика с провежданите досега избори.

НСОРБ работи активно с държавните институции и системно представяме различни аспекти на проблемите, които биха могли да възникнат, за да може да бъдат предвидени в указанията и инструкциите, каза Георгиева. В много от общините вече започна избора на места за разполагане на избирателните секции, защото за да бъдат спазвани изискванията за социална дистанция, трябва да бъдат подбрани по-просторни помещения, допълни тя. Обсъждат се варианти как да бъде избегнато струпването на хора при получаването на изборни книжа, при предаването на протоколите и в големите секции: осигуряване на безопасността в изборното помещение е друга важна задача, различна от пакета дейности, които обикновено извършват общините при подготовката на избори.

От „здравните протоколи“ зависи дали ще се наложи поставянето на прозрачни прегради пред членовете на секционните комисии, дали на входа на изборната секция ще се раздават химикали за еднократна употреба или ръкавици, каза Георгиева. За разлика от други избори, предстои да бъде създадена организация за периодично провеждане на дезинфекция в избирателните секции. Важен приоритет за общините е осигуряването на индивидуални предпазни средства както за членовете на секционните комисии, така и за общинските служители, ангажирани около изборите. Съвместно с МВР предстои да уточним как ще бъде осъществяван контрол на достъпа  в сградите, където има открити изборни секции, допълни изпълнителният директор на НСОРБ.