Обучават екипи на болницата „Св. Марина“ за работа с пациенти с коронавирус

  • 26 март 2020, 13:28
  • Default profile Автор Жулиета Цветкова
Medium 26 %d0%bc%d1%83

Обучение за работа с пациенти, заразени от коронавирус, преминава персоналът на варненската университетска болница „Св. Марина“. То се води от  Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на базата на инструкции и материали от Световната здравна организация, препоръки от други държави, както и на знания и опит на специалистите от предшестващи епидемии. Целта е максимална защита на лекарите, сестрите и санитарите, обяснява проф. д-р Вилиян Платиканов, ръководител на Катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина в Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. 

Обучението се провежда ежедневно, тъй като използването на лични предпазни средства за максимална защита на целия организъм изисква познания и има ключови моменти и действия, които е необходимо предварително да бъдат ясни. Обличането и събличането на защитния костюм е бавен процес, който задължително трябва да се изпълнява от двама души. В процеса на обучението единият чете инструкциите и проверява дали те са изпълнени, а вторият се облича. Още повече внимание изисква процесът по събличането на костюмите и свалянето на останалите предпазни средства, защото е важно да се предпазят от заразяване кожата и дрехите на медицинския работник..

Всяко преминаване от контаминирано в чисто помещение и обратно изисква друг костюм. Костюмите са за многократна или еднократна употреба, като вторите се изхвърлят и унищожават по програмата за опасни отпадъци. Алгоритъмът на провеждащото се обучение е изготвен на базата на инструкции за действие при особено опасни инфекции, уточнява епидемиологът доц. д-р Цонко Паунов.

Снимка: МУ - Варна