Обучават общинските служители във Велинград по проект

  • 13 юни 2013, 10:16
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a1a29f0d465

Служители от общинската администрация във Велинград ще повишават квалификацията и професионалните си умения в рамките на проект по оперативна програма "Административен капацитет". Чрез Европейския социален фонд и Министерството на финансите е осигурено безвъзмездно финансиране от 60 104 лева за срок от 9 месеца.


Проектът предвижда обучения в различни сфери. 35 служители ще научат повече по проблемите, свързани с човешки и граждански права - работа с малцинствени и уязвими групи. Други 40 от тях ще се занимават с ключови компетентности - екипна ефективност, организационна култура и лидерски умения.


Предвидено е обучение по английски език за 30 от хората, работещи в администрацията. Общината отправи публична покана за организатор на обученията, като срокът за подаване на офертите е до 19 юни 2013 година.