Очертаха бъдещето на Стара Загора

  • 16 декември 2013, 18:44
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52af4905aca96

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора бе утвърден на последното за тази година заседание на общинските съветници. В трите зони за развитие - на публични функции с висока обществена значимост, с потенциал за икономическо развитие и със социален характер, са включени проекти и дейностите за около 700 млн. лв. Той бе разработен чрез широко публично обсъждане и получи обществена подкрепа от териториалната администрация, бизнеса, неправителствени и професионални организации на гражданите чрез събраните и обсъдени конкретни идеи и проекти. Визията за развитие на Стара Загора в следващите 15-20 г. предвижда хилядолетния град да се превърне в проспериращ културен, административен, транспортен и университетски център, с конкурентна икономика, базирана на знанието, благоустроена градска среда и високо качество на живот.

Общинските съветници гласуваха и увеличаването на капитала на общинското търговско дружество “Автобусни превози”, както и учредяването на безвъзмездно безсрочно право на строеж върху 200 декара земя частна държавна собственост в землището на с. Ракитница в полза на общината за изграждане на регионален център за управление на отпадъците.