Одобриха ПУП за трупосъбирателна площадка край Банско

  • 17 януари 2019, 11:57
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0 %d0%91%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be 01

Кметът на Банско Георги Икономов издаде заповед за одобряване на Специализиран Подробен устройствен план-План за застрояване. Той е за смяна на предназначението на поземлен имот в местността Бистрин чучор край града от „земеделска земя” в „трупосъбирателна площадка и трупна яма”, с възложител община Банско.

Общинска администрация уведоми заинтересованите лица за заповедта на кмета. Съгласно Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление всеки има право да направят писмено възражение против заповедта чрез Общинска администрация - Банско до Административен съд - Благоевград.

Планът и заповедта са на разположение в сградата на кметството, в отдел „ТСУ”, всеки ден от 14 ч. до 16 ч.

Община Банско има инвестиционно предложение за изграждане на трупна яма и трупосъбирателна площадка за заробване на умрели безстопанствени животни. Предвиденият за целта имот е частна общинска собственост и се намира извън града. Теренът е извън регулационните граници на населеното място и границите на защитените територии.

Най-близката сграда до него е параклисът „Свети Георги” – на 1835 метра, най-близката жилищна сграда е на 2820 отстояние, а най-близката детска градина е на 3620 метра от парцела.

Предвижда се трупната яма да е с обем 100 кубически метра, ще бъде изкопана и направена от стоманобетон, ще има хидроизолация на стените и дъното. Ще се покрие с голяма бетонна плоча с отвор със заклюващ се метален капак и ще бъде обозначена с надпис.

Трупосъбирателната площадка трябва да е с площ от 80 квадратни метра, построена от бетонова настилка, ще има мрежа и покритие, за да не може да проникват на нея диви животни и птици, ще се монтира и тръба за оттичане на течности.

Целта на проекта е да може да се организира събирането на умрели безстопанствени животни в района, което е отговорност на кметовете и кметските наместници. Плътността на застрояване ще е до 40%, а озеленяването – до 50%, достъпът до трупната яма ще се осъществява по съществуващ полски път.

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за февруари на тема "Еко е, събираме разделно" ТУК!