Офис за безплатни правни услуги откриха в Девня

  • 17 април 2019, 11:32
  • Default profile Автор Жулиета Цветкова
Medium 17 %d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d1%8f

Девня вече разполага с единствения извън областния център офис за безплатни правни услуги. Откриването му стана възможно, след като общината безвъзмездно предостави помещение на Регионалния център за консултиране към Адвокатски съвет – Варна, което и оборудвахме, съобщи кметът Свилен Шитов.

Офисът се намира на първия етаж в сградата на общинската администрация и ще работи всеки понеделник между 9 и 12 ч. Юристите ще осигуряват безплатна правна помощ при граждански, наказателни, бракоразводни дела, както и при дела по Закона за защита на детето и Закона за домашното насилие.

Безплатното правно консултиране е само за физически лица, които отговарят на определени критерии. Това са социално слаби хора; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги; домове за възрастни хора, центрове за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания, центрове за временно настаняване на бездомни; приемно семейство или семейство на роднини и близки, при което е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето. От услугите на изнесения офис могат да се възползват и жители на съседните общини.

Препоръчително е желаещите да се записват предварително, тъй като трябва да попълнят документи, с които да удостоверят, че отговарят на критериите за безплатна помощ. Телефонът за връзка с Центъра за безплатна правна помощ във Варна, чийто филиал се явява девненският офис, е 0879 838 917, имейл: centar@varnalaw.org.

„Смятам, че избрахме възможно най-подходящото място за изнесения офис в Девня, тъй като в съседния на Общината парцел ще бъде построена новата Съдебна палата. В момента проектът се преработва, а до края на годината се очаква да започнат строителните дейности“, коментира кметът Шитов.