Оказахме се прави за нестабилното финансово състояние, в което заварихме община Ловеч

  • 29 юни 2016, 07:18
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5f2b6f33 53e7 b5aa

Община Ловеч е поставена от Министерството на финансите сред 36-те общини в тежко финансово състояние и малко в повече идват приказките от опозицията, че трябва да запазим авторитета на общината и да не теглим безлихвен заем, каза кметът на Ловеч Корнелия Маринова на пресконференция.


Според нея, авторитетът на общината е важен, но той е трябвало да бъде защитаван когато са се сключвали договори, без да бъде осигурено финансовото им обезпечаване, когато са се приемали решения на Общинския съвет за кандидатстване за финансиране пред Междуведомствената комисия и не са направени съответните постъпки. Правени са предложения пред Общинския съвет за увеличаване на собственото участие в един или друг проект, без да са гарантирани средствата в бюджета.


Според кметът Корнелия Маринова с решение в две точки на Общинския съвет от 23 юли 2015 г. се правят фатални крачки община Ловеч да се озове в общините с финансови затруднения. Първата точка е за увеличаване собственото участие по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч“ от 43 200 лв. на 1 070 413,20 лв. с ДДС. Кметът сподели още, че никъде в решението не се споменава откъде ще дойдат средствата при това допълнително собствено участие. Такива пари в бюджета за 2015 г. няма, подчерта кметът.


В точка втора, която се отнася за свлачището на пътя към „Стратеш“, се казва, че сумата в размер на 293 220 лв. трябва да бъде осигурена от бюджета, като се актуализира плана за постъпления от продажба на земя. Реално приходите от продажбата на земя са се увеличили само с 20 000 лв.


„От началото на 2016 г. сме платили 650 000 лв. по сключени договори през изминалата година“, поясни Маринова. От тях 350 000 лв. са за свлачището, каза кметът, като припомни, че през миналия ноември сегашният екип на общината е направил постъпление пред Междуведомствената комисия за осигуряване на ресурс от 733 993,20 лв. от републиканския бюджет на комисията. Имаме решение за 360 хиляди, очакваме още 89 000 лв. средства след съответното решение на комисията, каза Маринова.


Общо общината има към 31 декември 2015 г. шест кредита и задължения за около 6 милиона лева. Всеки месец внася редовно около 98 000 лева от тези кредити. Нямаме забавени плащания, но очакваме затруднения към септември, каза кметът.
„На всички нас ни идват в малко в повече свободните съчинения на опозицията за стабилното финансово състояние на oбщина Ловеч. Има един факт – решение на Министерството на финансите. Има методика, която е приложена еднакво спрямо всички общини. Ние няма да ревизираме това решението на МФ - който иска, нека да го прави.


Припомняме, че не просто подлагахме на съмнение така нареченото „стабилно“ състояние, а с грижа споделяхме за това. Сега на практика това състояние на общината е потвърдено черно на бяло. Трябва да се вземем в ръце и да намерим верните решения и да излезем на реалния път на развитие. Защото по отношение на финансите излиза, че нашата община не е била по-добре управлявана от oбщина Тетевен, начело с бившия кмет Милен Ганев, защото и и тя е в списъка“, каза кметът.


На сесията на 30 юни т.г. Корнелия Маринова ще внесе в Общинския съвет предложение за оздравителен план, който е със срокове и трябва да се приеме до 28 август т.г.