Около Пазарджик наемат 168 безработни за 4 месеца

  • 03 юли 2015, 09:50
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 57786714 3525 7923

Назначени са 168 безработни за 4 месеца в Област Пазарджик по Схема “Подкрепа за заетост” от Националния план за действие по заетостта за 2015 година, финансирана от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” с подкрепата на Европейския социален фонд, съобщават от областна администрация.


Работните места са разпределени по квоти, съобразени с нивото на регистрирана безработица и броя регистрирани ненаети, в общо 61 кметства в12-те общини на област Пазарджик, като най-много са в община Велинград-27 души, а най-малко-в Белово-8.


За оперативно управление на дейностите са сключени партньорски споразумения между областния управител и кметовете на общините от областта, по силата на които обектите, на които ще се работи, както и работните графици, ще се определят съгласувано между Областна администрация, общинските администрации и органите на РДПБЗН и Пътна полиция.


С приоритет ще се работи по обекти и дейности, свързани с управление на рисковете и защитата на населението от бедствия, аварии и катастрофи. Определени са участъците от реките, преминаващи през територията на областта, на които е необходимо да се извърши почистване на части от коритата, както и пътните участъци, в които трябва да се повиши безопасността на движение чрез почистване на канавки, укрепване, изрязване на ограничаващи видимостта клони, храсти и треви.


В населените места и извън тях ще се възлагат и дейности, свързани с намаляване на рисковете от пожари. По време на изпълнение на схемата “Подкрепа за заетост”, в съответствие с Плана за действие в изпълнение на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година, наетите лица ще преминат 80-часово обучение по Пета компетентност “Умения за учене” от Европейската референтна рамка на компетентностите и ще получат удостоверения за това.


Обученията ще се провеждат на място, по общини и кметства, от определени от областния управител наставници от състава на Областна администрация.