Общината включва тринадесет села - Бащино, Бял извор, Бяло поле, Васил Левски, Венец, Кравино, Опан, Пъстрен, Княжевско, Средец, Столетово, Тракия, Ястребово.