Опитваме да привлечем в Златарица китайски инвеститори, работещи в Румъния

  • 12 юли 2013, 05:37
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a565fd2ab46

-Г-н, Чанев, община Златарица се очертава като отличник по усвояване на пари от еврофондовете, на какво се дължи този успех?


- Работим много, имаме добър екип и подготвяме проекти които са в полза на хората и подобряват живота в цялата община. За тази година Община Златарица е реализирала проекти за около 2,5 млн. лева, имаме готовност да работм по проекти за още 2 млн лв.


Един от проектите, с които се гордеем, е този за изграждането на иформационен център, места за отдих и представяне на традиционни занаяти  по Програмата за развитие на селските райони. На площ от около 3 дка сме реализирали првеждането на ежегодния празник на градинарската чорба в местността "Черничките". Проектът включва изграждане на местата за казаните за чорбата, сцена, осветление и подобряване на инфраструктурата на терена. Освен това в сграда, която на времето е била Музей на септемврийците, сме изградили информационна система за резервации в туризма. Изработен е и филм, който представя Община Златарица. Закупена е техника и оборудване за 70 хил. лева, която дава възможност от общинския сайт, където има препратка, да се гледат на живо всички мероприятия, които провеждаме в това число и как се готви градинарската чорба. Последното, което излъчихме през юни, беше празникът на пенсионерската песен.


-Подготвяте ли и други проекти в тази насока?


–Да работим. Вече имаме един проект, който се надяваме да реализираме по мярка 321 от ПРСР, по която общината не е кандидатствала досега.


Идеята е да бъде построена сграда от типа Зелено училище в близост със зеленчукова градина, за да може и деца от страната, посещавайки го, да се учат на това, което е традиционно и типично за Златарица, градинарството. По мярка 313 от ПРСР е включен и детският център със зеленчукова градина.


-Как се справяти в кризата?


-Спрели сме да правим всякакви излишни разходи, което означава че сме затегнали колана до последна дупка.  378 хил. лв. е салдото ни, нямаме просрочени задължения, което е добре, макар че имаме текущи плащания, които обаче се стремим да правим в срок.


Корейската фотоволтаична централа работи и, макар че правителството наложи силни ограничения в този бранш, те продължават да помагат на общината. Постъпленията от данък сгради и такса смет в общинския бюджет са 30 на сто само от тях.


В момента преговаряме с китайски инвеститори, които работят в Румъния, за привличането им в Златарица за производство на дървени въглища. Не че няма българи които могат да правят същото, но техниката и машините, които трябва да закупят са много скъпи.


-Малките села в общината как оцеляват, успявате ли да подобрите живота и в тях?


-За пръв път от 40 г. десет основни улици в пет Златаришки села ще бъде положен асфалт. В Горско Ново село ще бъдат преасфалтирани 3 улици, в селата Родина, Росно и Калайджи - по 2 улици, а в Сливовица – 1, хората там не са виждали нова улица от години. Там асфалт е полаган дори преди аз да се родя.


Средствата, с които ще бъде се асфалтира, са по мярка 321 от ПРСР и това е напълно допустимо. Сумата, която остане след изграждането на "зеленото училище" и зеленчуковата градина, ще бъде вложена в асфалтирането на около 10 км четвъртокласна пътна мрежа в общината. Този проектът е на стойност около 5 млн. лева.


Асфалтирането ще започне след подписване на анекс с Фонд "Земеделие" за окончателните суми. Искането за анекс е изпратено преди две седмици. След започване на дейността и при топло и сухо време се очаква тя да приключи в рамките на 30-35 дни.