Определиха крайните срокове за подаване на молби за детски надбавки в Хасковско

  • 07 януари 2016, 16:29
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 82cc39bb 929b 6b57

Агенцията за социално подпомагане в Хасково определи график, в който родителите трябва да подадат заявления за отпускането на месечни помощи за деца за тази година. Първият краен срок е 31 януари. От началото на 2016-а влязоха в сила редица промени, заради които родителите ще трябва да кандидатстват отново за помощта.


Така например ще се отчита общият доход на родителите, които живеят на семейни начала без брак, а не само на единия. Освен това размерът на помощта вече се определя от броя на децата, а не от поредността им.


Така семействата с едно дете ще получават 37 лв., с две - 85 лв., а с три - 130 лв.   Всички, които са подали документи преди 28 юли 2015 г., трябва да кандидатстват отново. Тези, които са го направили след тази дата, няма нужда да подават документи повторно, защото те вече са оценени по новите правила.  
Според одобрените графици до края на т.м. документи подават семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г. До 29 февруари е срокът за тези, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015г. До 31 март могат да кандидатстват тези, които получават добавките от 1 юни и от 1 юли 2015 г. 
Родителите, живеещи без сключен граждански брак, трябва да подадат ново заявление, което представлява декларация с всички необходими документи, напомнят социалните.


„Родителите са длъжни да ни уведомят писмено за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, включително и дали семейството живее постоянно в страната”, поясниха служители.