Осигуриха помощ за над 100 болни граждани

  • 01 декември 2019, 17:02
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium lichni asistenti 01

118 лица в неравностойно положение от община Мездра са включени досега в механизма „лична помощ“ по закона, който влезе в сила от 1 януари 2019 г. За целта Община Мездра, в качеството си на доставчик, сключила трудови договори със 119 лични асистенти: 47 от 1 септември, 24 от 1 октомври, 30 от 1 ноември и 18 от 1 декември 2019 година, информира  Елена Нанова, директор на Дирекция „Социални и хуманитарни и дейности“. Почасовата ставка за заплащане на този вид социална услуга към момента е 3.37 лв./ч.

Кандидатите за включване в механизма подават лично или чрез упълномощено от тях лице заявление-декларация (по образец) в Община Мездра, придружено от направление за ползване на механизма с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане”. В заявлението пълнолетните и децата над 16 години изрично дават съгласие добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Лични асистенти могат да бъдат както безработни лица, така и работещи или пенсионери, стига да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Приемът на заявления се извършва целогодишно в Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“на Община Мездра.