Откриха новата зелена среда в най-големия квартал на Разград

  • 02 юли 2019, 19:48
  • Default profile Автор Станка Христова
Medium 2.07

Приключи мащабен проект за обновяване на градската среда в най-големия квартал на Разград ж.к. „Орел“. Кметът доктор Валентин Василев и областният управител Гюнай Хюсмен  прерязаха лентата на обновения с 6 млн. лева жилищен комплекс. 

В ж.к. „Орел“ живеят   много млади семейства. Средствата за създаването на съвременна зелена среда там са от Оперативната програма „Региони в растеж“.„Разград ще продължи да се обновява със сериозни средства. С приключването на проекта грижата за жк “Орел“ няма на приключи. Ще бъде търсено финансиране за останалата част от квартала, която не беше обхваната в настоящия проект.“, обясни  по време на откриването кметът Василев. 

В рамките на проекта площта на обектите на интервенция – създадени или рехабилитирани в градските райони е 158 230,00 кв.м.. Увеличена е растителността с 1240 иглолистни и широколистни дървета, 1300 храсти, 1500 м. живи плетове и затревяване на над 4600 кв.м. зелени площи. Изградени са нови и рехабилитирани съществуващи пешеходни алеи и тротоари. Изградени и оборудвани детски и спортни площадки (за различни възрастови групи, с мултифункционално предназначение и достъп за ползватели с увреждания). Рехабилитирани са улици и вътрешноквартални паркинги. В рамките на проекта е изградено и енергоспестяващо вътрешноквартално, парково, алейно  и улично осветление. Осигурена е достъпна архитектурна среда и гарантиран физически достъп на хора с увреждания и в неравностойно положение. Изградени са места за отдих и почивка.