Откриха новото регионално депо за отпадъци край Ямбол

  • 22 януари 2016, 16:38
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 55765c20 5b14 6e6f

Удовлетворена съм, че днес отчитаме един изключително успешен и значим проект. Над 31 млн. лева бяха инвестирани в полза на близо 270 хиляди жители на пет общини, които ще ползват новото регионално депо край Ямбол. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при днешното официално откриване на Регионалната система за управление на отпадъците край Ямбол. В новоизградената Клетка 1 в близост до с. Хаджидимитрово ще се депонират отпадъците на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа.


Министър Василева подчерта усилията на кметовете на петте общини и на строителите обектът да бъде приключен в изключително кратки срокове в последните няколко месеца, предвид принудителното забавяне повече от две години, заради водени съдебни процедури срещу изграждането на новото депо. „Убедена съм, че днес всички отчитат ползата на близо 270 хиляди жители на тези общини, че се изгради инфраструктура, която изцяло отговаря на съвременните изисквания за опазване на околната среда“, допълни още министър Василева.


Екоминистърът и кметът на Ямбол Георги Славов подчертаха, че това е единственият проект по ОП „Околна среда“, който включва и рекултивация на старите общински сметища. Освен ямболското общинско депо за неопасни отпадъци, което се ползва като такова още от 1968 г., по проекта бяха закрити и рекултивирани старите сметища на Сливен, Нова Загора и Страджа.


Лентата на новата регионална система за управление на отпадъците прерязоха министър Ивелина Василева, кметовете на Ямбол Георги Славов и Сливен Стефан Радев, който е и председател на сдружението на общините по проекта.


Новото депо бе изградено по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза“, реализиран по ОП „Околна среда 2007-2013“. Кметът на Ямбол изрази готовност да се реализира и втората фаза на проекта с изграждане на компостираща и сепарираща инсталации с цел намаляване общия обем на депонираните отпадъци, тяхната повторна употреба и рециклиране, както и извличане на полезна суровина от смесения битов отпадък.