Откриха обновеното училище в Градежница

  • 13 ноември 2018, 15:04
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium img 2810

Днес откриха обновено училище на територията на община Тетевен. Д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен и Детелина Силянова – Директор на Основно училище ,,Васил Априлов“ с. Градежница, прерязаха лентата и пожелаха ,,На добър час“ на учениците.

,,Благодаря на директора на училището, на всички учители и на всички, които взеха участие в това обновяване. Винаги съм казвала, че образованието е изключителен приоритет, защото децата са нашето бъдеще. Затова тези деца и колектива на училището заслужават да творят, да се учат и да работят в подходяща и приятна среда. Трябва да даваме нашата подкрепа за креативните идеи, за новото, което се харесва и на децата. Благодаря и на г-н Еленко Начев и Министерство на образованието и науката за отпуснатите средства. Видно е, че Правителството поставя образованието като приоритет“ – добави още д-р Бояджиева.

На откриването гости бяха Иван Миховски – Народен представител, Георги Терзийски – Областен управител на Ловеч, Еленко Начев - Началник на Регионалния инспекторат по образованието – Ловеч, Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен, Борис Врабевски – Зам.-кмет на Община Тетевен, Свилен Русинов – Зам.-кмет на Община Тетевен, учители, ученици и родители.

След прекрасното тържество по повод откриването на обновеното училище, бе представена история от създаването и развитието през годините на ОУ ,,Васил Априлов“, както и резултатите от положения труд през 2018 година в името на подобряване учебната среда за децата.

За периода бе реализиран проект по ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ ,,От любов към природата“ на стойност 5 000 лева, който включва изграждане на класна стая сред природата и съоръжения около нея. При реализация на проект ,,ИКТ в образованието“ на стойност 1 500 лева, учениците имат постоянен достъп до интернет. Извършен е основен ремонт на покрива на училището, финансиран от средства на Община Тетевен на стойност 42 968,50 лева. Благодарение на съдействието на д-р Мадлена Бояджиева и Еленко Начев, в училището бяха изградени нови санитарни възли вътре в самата сграда, тъй като досега тоалетните се намираха извън нея. Проектът е финансиран от Министерство на образованието и науката и е на стойност 45 000 лева. поставени са и нови шкафчета, осигурени от НП ,,Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул ,,Осигуряване на ученически шкафчета“ на стойност 5 000 лева.