Отварят новата фабрика в Ада тепе през август

  • 14 март 2019, 16:56
  • Default profile Автор Ирина Ангелова
Medium %d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba

Официалното откриване на обогатителната фабрика на рудника Ада тепе край Крумовград се очаква да бъде през август т. г. , съобщи изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс” д-р инж. Илия Гърков. Той уточни, че голяма част от дейностите по изграждане на фабриката са приключили, доставено е необходимото оборудване и през второто тримесечие на 2019 г. ще бъде произведен първия качествен концентрат. От началото на работа фирмата е добила 160 хиляди тона руда, като годишният капацитет на фабриката е 780 000 – 850 000 руда, а  запасите на Ада тепе са за 8,5 години. В същото време продължават сондажите и за други златни находища в региона на 40-42 км от Ада тепе. „Нашата цел е търсенето на златосъдържащи руди да удължи работата на обогатителната фабрика”, обясни инж. Гърков. По думите му „Дъдни Прешъс Металс Крумовград” води преговори с пет фирми в България и чужбина за извличане на златото от концентрата.

Във фирма вече са наети 238 души, от които 36 жени, а индиректно са заети 171 човека. В Крумовград са наети и 66 жилища при среден месечен наем 520 лева.

Инж. Гърков подчерта доброто партньорство с община Крумовград, като припомни и сключеното споразумение за финансиране на различни общински проекти. Стана ясно, че предстои финализиране на процедурата по създаване на Специален фонд от 5 млн. лв. за подпомагане на местния бизнес.