Пак глобиха с 10 хил. лв. свинекомплекса в Априлци

  • 29 март 2013, 10:35
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a1451e97511

Административният съд остави без уважение жалба срещу наложена от РИОСВ–Пазарджик глоба от 10 хил. лв. на „Свиком“ АД. Глобата е наложена за нарушения на Закона за водите (ЗВ) – проверка в свинекомплекса, извършена на 12 май 2012 г., е установила дрениране на непречистени отпадъчни води от лагуните на свинекомплекса към дере, приток на р. Елшишка.


Физико-химичният анализ на водните проби показал превишени емисионни изисквания за водите на реката.


Замърсяването на водите на р. Елшишка с отпадъчни води от свинекомплекса в Априлци е поредно за годината. Административният съд е възприел становището на Районния, че свинекомплексът е осъществил нарушението на Закона за водите, за което му е наложена имуществената санкция.


Съгласно чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, физическо или юридическо лице, което изхвърли отпадъчни води във водните обекти и канализационната система, като наруши емисионните норми и изисквания. Когато това нарушение е повторно, санкцията е в размер от 1000 до 50 000 лв.


По изложените съображения Административният съд е потвърдил решението на първата инстанция.


Съдебният акт е окончателен.