Пари за археология, фестивали и читалища искат от министър Банов в Търново

  • 07 юни 2017, 20:23
  • Default profile Автор Павел Стаменов
Medium mk6

Повече средства за археология и консервация на откритията по време на разкопките, за читалищната дейност и за организацията на мащабни фестивали и събития поискаха във Велико Търново по време на среща с министъра на културата Боил Банов. Работната среща събра представители на местната власт, културните институции, музеи, театъра в старопрестолния град, читалища и експерти по културно-историческо наследство.

Кметът Даниел Панов постави въпроса за необходими промени и синхронизация на законите за културното наследство и устройство на територията, за да могат шестте регионални звена в България да ускорят процедурите по одобрение на ремонти и реставрационни дейности спрямо паметници на културата. Така новите структури реално ще могат да осъществяват правомощия на Националния институт за недвижимо културно наследство, подчерта Панов. Той каза още, че регионалното звено създадено във Велико Търново след промените в нормативната база и обхващащо областите в Северен централен район, ще бъде създадено до есента.

Панов припомни, че преди седмица девет общини и Министерството на културата подписаха харта за опазване на историческите градове. „Сред отправените от нас предложения са създаването на специализиран фонд за културно наследство, както и завишаване на рестрикциите спрямо собственици на сгради с историческа и архитектурна стойност, които не се грижат за опазването им“, посочи Даниел Панов.

 „Благодаря на Боил Банов, че и по време на предишното правителство като заместник-министър винаги е имал отношение към културата и културно-историческото наследство. Голям е приносът му за реализацията на проекта за реставрация и социализация на крепостта Трапезица, финансиран от фондация „Гейдар Алиев“ – Азербайджан“, обърна се Даниел Панов към министър Банов.

Заместник-кметът на Велико Търново Ганчо Карабаджаков и директорът на дирекцията по култура Нелина Църова поставиха въпроса за необходимостта от финансиране на мащабни фестивали от калибъра на Летния сезон на българските оперни театри „Сцена на вековете“. Чрез целева субсидия ще бъде подпомогнато организирането на подобни големи събития, допълнително ще бъде вдигнато нивото им и ще бъде подпомогнато опазването на материалното културно наследство, аргументираха се Ганчо Карабаджаков и Нелина Църова.

Сред обсъжданите въпроси бяха приоритетното финансиране на консервацията на обекти, открити при археологически разкопки, промени в модела на финансиране на театрите, повече средства за читалищна дейност. Потърсено бе и съдействие от Министерството на културата за обявяване на международен конкурс за проектиране на съвременен библиотечен и информационен център, който да бъде изграден в бъдещия нов градски център на Велико Търново.

Сред участниците в дискусията бяха ръководствата на Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“, Музикално-драматичния театър „Константи Кисимов“, Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“. Присъстваха също областният управител проф. Любомира Попова, представители на читалища и галерии, както и експерти по културата от Община Горна Оряховица.