1435326269
Oбщина

Павел баня

ВИЖ общините (11 общини)

В административно-териториалната структура на общината се включват 13 населени места, от които 12 села и един град.
Западно от общинският център гр. Павел баня, по път І-6 се намират селата Осетеново, Александрово, Тъжа, Търничени, Манолово и Габарево.
Източно от общинският център по път І-6 се намират селатата Горно Сахране, Долно Сахране, Асен и Скобелево.
На юг от гр. Павел баня по път ІІ-56 се намира с. Турия. С. Виден е разположено на 2 км от града, по посока яз. Копринка