Павел Гуджеров: Жребчево е най-опасният язовир, но притокът на вода намалява

  • 11 декември 2014, 14:56
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5489af39cf0e3

По искане на Министерски съвет са създадени две комисии за решаване на проблемите с язовирите и наводненията на села и градове. Комисите са създадени с решение на МС. Едната подготвя промени, коите са за изменение и допълнение на Закона за водите. Втората комисия е с временен статут, докато влязат в сила новите промени. Тя се е заела с безстопанствените язовири. В момента те са 268, а други 78 са в предаварийно състояние. С решаването на проблема е натоварен зам.-министърът на МОСВ Павел Гуджеров, който вече е обиколил повечето водоеми в страната и денонощно получава информация за състоянието. Kmeta.bg разговаря със зам-министъра, който е член и на двете комисии.


- Господин Гуджеров, кога ще влязат в сила измеменията в Закона за водите?
- Днес беше първото заседание на Комисията и мога да кажа, че промените са готови на 90%.
- Какви ще са промените?
- Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН) става контролен орган, който ще извършва контрол по техническото състояние на язовирите.
- Това означава ли, че ДАМТН ще носи цялата отговорност за изправността на язовирите?
- Не, отговорността ще си носят собствениците - общини, "Язовири и каскади", "Напоителни системи" и т. н. Този орган само ще ги инспектира и ще прави препоръките.
- Каква е работата на втората комисия, тя какво ще прави?
- Тя е с временен статут и отговаря за безстопанствените язовири. Има решение на МС областните управители да поемат управлението на тези водоеми. Това са 268 водоема и са из цялата страна. Всъщност тази комисия трябва правилно да транспонира нашето законодателство с европейската директива. Комисията ще оказва и методологична помощ на "Басейнови дирекции". В момента се изготвя план за действие за 78 язовира в предаварийно състояние и речните корита на 500 м от язовирната стена. Всичко това е отговорност на областните управи.
- Кой язовир в момента най-много ви притеснява?
- Жребчево, защото вследствие на валежите се влизат 150 куб. м вода в секунда и има неподдържан контролен обем, както изисква МОСВ. Капацитетът му е 260 млн. куб. м вода, а сега се вливаб на 338 млн. куб. м вода!
- Господин Гуджеров, какво ще се случи, ако не се изпуска водата от язовира контролирано?
- Има две клапи и ако не е контролирано изпускането се отваря първата и излива 300 кум. м в секунда, а след това и втората - още 320 куб. м в секунда.
- Да разбираме ли, че тогава има не само наводнени къщи, а всичко ще е отнесено?
- Щетите ще са четири пъти по-големи. От двете злини избираме по-малката.
- Защо Жребчево е най-опасният язовир?
- Сега положението е под контрола на "Напоителни системи", "Язовири и каскади" и МОСВ. Над Жребчево (собственост на "НП") е язовир Копринка (собственост на "ЯК"), който е основен приносител.
- Какви мерки предприемате?
- Имахме среща с експерти от НИМХ и те направиха по-дългосрочни прогнози за валежите. Казаха ни, че намаляват и спират. Притокът в Жребчево ще намалее към края на седмицата. От вливане на 150 куб. м в секунда вода те намаляват на 90, след това на 73 куб. м. в секунда, до неделя.
- Предвиждате ли разработването на съвременна система за контрол на язовирите?
- В новия програмен период ще се направи система за наблюдение на водата в реално време. Тя ще бъде финансирана по ОП "Околна среда". Изготвят се и План за управление на речните басейни.