1435308467
Oбщина

Павликени

ВИЖ общините (10 общини)

Община Павликени се намира в Северна България, част от област Велико Търново. В състава на общината влизат 20 населени места.

Районът на Павликени е бил населяван от най-дълбока древност. От времето на траките е архитектурният комплекс (вила рустика) в местността Върбовски ливади, на чиято територия е разкрит Античен керамичен център за производство на художествена, битова и строителна керамика. Такива центрове са открити и край селищата Бутово и Бяла черква.

Името си Павликени градът получил от павликянството, което било едно от най-значителните средновековни социално-религиозни движения в европейския югоизток. Първите заселници - павликяни се установили по тези места през втората половина на XIV в., подгонени от османското нашествие на Балканите и официалната православна църква. Основаното от тях селище било наречено Маринополци, но мюсюлманите и православните от околните села го назовали с името на сектата - Павликян. Историческите извори доказват, че двете имена били използвани едновременно столетия.

Най-важният фактор, който стимулира развитието на Павликени още в началото на XX век, е прокарването на Централната жп линия София-Варна и определянето на Павликени като една от нейните гари. Наличието на железопътен транспорт (от есента на 1899 г.) става катализатор за някои отрасли на земеделието, като зърнопроизводството, лозарството, овощарството и зеленчукопроизводството.

През 1943 година село Павликени е обявено за град.

Българският възрожденски дух е запазен във втория град на община Павликени - Бяла черква. Народният учител и революционер Бачо Киро създава в градчето взаимно новобългарско светско училище. 

В община Павликени се намира и eдинcтвeнaтa зоологическа градина в oблacт Велико Търново - дом на над 200 животни от 40 вида.

В община Павликени се провеждат ежегодни събития, сред които са Фолклорният фестивал “Павликени” и Конкурсът за млади изпълнители на популярна песен с международно участие “Нека да е лято!”.

Павликени е родният град на световноизвестния оперен певец Никола Гюзелев.

 

ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК:

29 юни (Петровден)

 

КОНТАКТИ

5200 гр. Павликени

бул. “Руски” №4

Тел: 0 800 80 404

факс: 0610 5-26-42