1435315230
Oбщина

Пазарджик

ВИЖ общините (12 общини)

Община Пазарджик е разположена в Южна България, на север от планината Родопи, по поречието на река Марица. Съставена е от 32 населени места.

Изобилието на природни богатства и кръстопътното място, което заема днешната Пазарджишка община, я превръщат в един от центровете на античната култура, създадена от траки, гърци и римляни. Над 100 селища, повече от 300 надгробни могили и некрополи са паметниците на античността. На територията на Пазарджишка община е открито едно от най-големите светилища на Трите нимфи (в с. Огняново) , както и светилището на Асклепий край с. Паталеница, датирани от I - IV в. Сл. Хр. Тук се е намирало тракийското селище Бесапара - главен град на траките беси.

През Средновековието в района са изградени множество български крепости. Особено значима е крепостта Баткунион край с. Паталеница. В селото се намира и уникалната църква “Св. Димитър” - национален паметник на културата от ХII - ХIII век.

Град Пазарджик е основан през първата четвърт на ХV век и възниква като търговско средище на международния път Сингидунум, свързващ Европа с Мала Азия. През ХVII и ХVIII в. градът се развива като пристанище-склад. Река Марица е използвана като воден път, по която със салове се извозвали стоки за Одрин и Цариград.

През ХVI в. В Пазарджик се построяват и големи обществени сгради - Ески джамия, Паша хамам, Куршум хан и др. Архитектурният облик на града се оформя през Възраждането. Построени са много възрожденски къщи по подобие на пловдивските.

През епохата на Възраждането Пазарджик е важно духовно огнище на българщината. След Освобождението през 1878 г. градът се развива като пазарен и важен транспортен и търговски център на богат селскостопански район. Пазарджик получава славата на град на ориза, конопа, виното, тютюна и зеленчуците.

Една от забележителностите на града е старата градска часовникова кула (1741 г.). Тя е част от най-големия по българските земи Куршум хан, издигнат през 1574 г. Къщата-музей “Константин Величков” е средище за културни прояви, като традиционните Величкови дни заемат важно място в културния календар на общината. Друго емблематично място в Пазарджик е остров “Свобода”, намиращ се на р. Марица.

В община Пазарджик се провеждат редица утвърдени събития с местно, национално и международно значение, сред които Международният фестивал за симфонична музика “Зимни музикални вечери Проф. Иван Спасов”, Международният фолклорен фестивал, Националния конткурс за поезия “Теодор Траянов”, литературната награда “Иван Динков”.

Официален празник:
21 май (Св.Св. Константин и Елена)

Контакти: 

4400, Пазарджик

бул. “България” №2

Tel: 034 44 55 01

Fax: 034 44 24 95

secretary@pazardjik.bg

www.pazardzhik.bg