1435315230
Oбщина

Пазарджик

ВИЖ общините (12 общини)

АПРИЛЦИОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

БРАТАНИЦАОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ВЕЛИЧКОВООбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ГЛАВИНИЦАОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ГЕЛЕМЕНОВООбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ДЕБРЪЩИЦА (ДЕБРАЩИЦА)Община Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ДОБРОВНИЦАОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ДРАГОРОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ЗВЪНИЧЕВООбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ИВАЙЛООбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

КРАЛИ МАРКООбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ЛЯХОВООбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

МАЛО КОНАРЕОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

МИРЯНЦИОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

МОКРИЩЕОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ОВЧЕПОЛЦИОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ОГНЯНОВООбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ПАТАЛЕНИЦАОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ПИЩИГОВООбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

РОСЕНОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

САРАЯОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

СБОРОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

СИНИТЕВООбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ТОПОЛИ ДОЛОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ХАДЖИЕВООбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ЦАР АСЕНОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ЦРЪНЧАОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ЧЕРНОГОРОВООбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ЮНАЦИТЕОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВООбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници

ГОВЕДАРЕОбщина Пазарджик       Бранш Кметства, кметски наместници