Педагози от Левски на обучение за интеграция

  • 24 октомври 2017, 11:57
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 1  10

Педагогическият екип на ДГ „Слънце” в Левски участва в организирано обучение в Априлци по проект „Учим заедно български език”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Темата на семинара бе „Специфични педагогически технологии на обучението по български език в мултикултурна среда“. Външната квалификация е час от планираните дейности по проекта, с квалификационни кредити.

Обучението бе проведено от доц. д-р Евгения Тополска – преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий".

Учителите се запознаха с нови технологии и методически решения, подходящи за работа с деца в мултикултурна среда с цел повишаване на ефекта от приобщаването и интеграцията.

Дискутираха се модели за преодоляване на трудностите в обучението по български език в мултикултурна среда.