Перник и НКИЗ с меморандум за сътрудничество

  • 13 юни 2018, 18:33
  • Default profile Автор Станислава Антова
Medium 35144000 10214662376064687 1382383199002296320 n

Кметът на община Перник Вяра Церовска и изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Иванова – Барес подписаха меморандум за съвместни действия свързани с  изграждането на индустриална зона на територията на кв.”Караманица”, гр. Перник. С меморандума се цели да бъдат създадени условия за развитие на интензивна комуникация между страните, обмяна на опит и добри практики, с цел изработване на общи позиции, постигане на необходимата координация, информационен обмен за бъдещи проекти и програми, както и за реализиране на съвместни действия в тази насока.

 „Община Перник има обявени 346 261 кв.м  като индустриална зона. В момента те не са в  добро състояние,  до тях обаче е изграден удобен достъп.Смисълът на този меморандум е да може тази територия да се очертае като отделни терени, между които да има добри пътища, електроснабдяване , възможност за вода и газифициране. Тези терени да бъдат дадени на хора, които имат желание да развият своя бизнес, за да може в Перник да има повече работни места, по-голям обмен, търговия и развитие за региона“, сподели кметът Вяра Церовска. 

По думите й община Перник е едно изключително удобно и комуникативно място. Инфраструктурата дава предпоставка за бърз транспорт до София, Македония, Гърция и Сърбия.

 „Ние се намираме на уникално място и възможностите трябва да бъдат използвани максимално. През 2020 година ще бъде приключена и реконструкцията на ж.п. линията София - Перник - Радомир. Тя ще бъде двойна, всичко което имаме като даденост трябва да бъде ангажирано, за да може Перник да се развива и да бъде по-привлекателно място за инвестиции и за развитие“, уточни кметът и допълни, че Перник става част от голямото семейство , в което  общините Бургас , Стара Загора, Русе, Горна Оряховица и Божурище имат изградени работещи индустриални зони.  

 „Благодаря за това, че давате възможност на нашата държавна компания да разшири портфолиото си като прибави имоти, които са на територията на община Перник и взаимно да си бъдем полезни. Ние ще можем да предлагаме на инвеститорите много повече терени и индустриални зони, а вие ще можете да се възползвате от нашата помощ, за да направим Перник един по-добър град за живеене“, коментира Антоанета Барес.

 Въз основа на сключения меморандум за съвместно сътрудничество  се предвижда да се организират работни срещи на експертно ниво между представители на община Перник и „Национална компания индустриални зони „ЕАД, които да дадат становища и предложения, както и да изготвят проекти на документи за учредяване на дружеството, в това число проекто-устав с уточнени компетентност на органите и всички обстоятелства, подлежащи на вписване, които да се внесат за разглеждане в Общински съвет Перник и съответните министерства.

 Създаването на модерна индустриална зона е от значение за развитието на икономиката , съответно привличане на инвестиции в града и общината. За функционирането й е необходимо изграждане на подходяща инфраструктура , за което са необходими значителни финансови средства , с каквито към настоящия момент община Перник не разполага.

Терените, които ще бъдат апортирани,  представляват бивши промишлени зони в кв.”Караманица”, гр. Перник и са отредени към настоящия момент за „Индустрилна зона” по регулационния план на града, с площ за всички терени 346 261 кв.м / триста четиридесет и шест хиляди двеста шестдесет и един кв.м./

Гласувайте за "Кмет на годината" за мандат 2015-2019 ТУК!