Перник с три лева нацяло

  • 22 януари 2013, 14:19
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a0cf39984f1

Перник си има три лева нацяло. Уникалната банкнота, която е втрещила света през 1952 година, се пази в във фонда на местния държавен архив. Още с появата си тя предизвиква недоумението на повечето чуждестранни експерти. И сега малцина знаят, че тя не е само виц. Новината за ценния екземпляр вече обиколи фейсбук.


Експертите от Архива разказват, че през 1952 г. в Народна Република България се провежда най-мащабната парична реформа. За първи път се пускат в обръщение редовни държавни книжни пари. Отпечатани са нови държавни съкровищни билети от 1, 3 и 5 лева и нови банкноти от 10, 20, 25, 50, 100 и 500 лв. Предварително подготвената емисия от 1951 г. нарушава съществуващата до тогава европейска практика в емитирането на банкноти. Номиналът от 3 лева e истинска иновация, но не след дълго е изхвърлена от употреба.