Населените места в община Перник са: кв.Църква, кв.Калкас, кв.Бела вода, гр.Батановци, с.Кралев дол, с.Боснек, с.Драгичево, с.Кладница, с.Голямо Бучино, с. Дивотино, с.Люлин, с.Мещица, с.Витановци, с.Рударци, с.Расник, с.Радуй, с.Вискяр, с.Студена, с.Черна гора, с.Ярджиловци, с.Богданов дол, с.Зидарци, с.Лесковец, с.Селищен дол