Петрич иска да управлява Хераклея Синтика 10 г.

  • 10 февруари 2019, 20:56
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%a5%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%8f %d0%91%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%b2 %d0%92%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8

Община Петрич ще поиска от Министерство на културата и Министерски съвет да получи право на управление на античния град Хераклея Синтика. Наскоро общинският съвет реши, че археологическият обект е от първостепенно значение за южната община.

Местният парламент одобри и изработването на проект за ПУП-ПР и на ПУП-ПЗ за зоните с режим за опазване на археологическия парк. Съветниците дадоха съгласие община Петрич да заяви намерение да й се предостави право на безвъзмездно управление на недвижимата археологическа и културна ценност за срок от 10 години. Това е задължителна предпоставка за кандидатстване по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм” за развитие на туристически атракции по Оперативна програма „Региони в растеж”.

Община Петрич има проектно предложение „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологическия парк „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи”. Целта е да се осигурят европейски средства за развитието и социализацията на древното селище, което е изключителна държавна собственост. Кметът Димитър Бръчков трябва да предприме необходимите действия и да представлява общината пред институциите, както и да организира процедурите по управление на археологическия обект.

За развитието на туризма в региона е необходимо благоустрояване на културно-историческия обект, модернизация на съществуващата туристическа инфраструктура и изграждане на нова, подкрепа за разработване на местен и регионален туристически продукт. Град Петрич е в близост до две граници и неговите природни, културни и исторически дадености обуславят развитието на туризма. Засега Хераклея Синтика е водещ туристически обект от национално значение, но скоро се очаква да бъде и от световно значение с откритите в античния град канализационна инфраструктура, магазини, базилика, античен форум и куп други ценни находки. Затова и броят на туристите от страната и чужбина в Хераклея Синтика се увеличава непрекъснато.

 

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за май на тема "Модерни в клас" ТУК!