Платено паркиране въвеждат в Павел баня

  • 04 май 2017, 11:45
  • Default profile Автор Цвети Василева
Medium  d0 be d0 b1 d1 89 d0 b8 d0 bd d0 b0  d0 9f d0 b0 d0 b2 d0 b5 d0 bb  d0 b1 d0 b0 d0 bd d1 8f 1

община Павел баня

Нова организация на движението и платено паркиране в град Павел баня въвежда Общината. На последното заседание на Общинския съвет от 27 април т.г. е прието изменение на Наредба №1 за обществения ред в община Павел баня, което регламентира реда и начина на паркирането в охраняеми и неохраняеми паркинги, и части от уличната мрежа.

Цената за час престой на охраняем паркинг ще бъде 1.00 лв. на час, а на неохраняем – 0.50 лв. на час. За 24 часа собствениците на паркирани автомобили ще плащат 5.00 лв. за охраняем и 3.00лв. за неохраняем паркинг. Когато автомобилът престоява повече от 3 денонощия цената е съответно 3.00 лв. и 2.00 лв. на ден.

При приемане на бюджета на община Павел баня за 2017 година е заложено в общинския бюджет да постъпят 70 000 лева от въвеждането на платено паркиране.

Заплащането, установяването и контролът на действителното времетраене на паркирането на автомобили се осъществява чрез предварително закупуване от водача на билет или чрез касов бон, издаден от служители, обслужващи паркинга или зоната за платено паркиране.

При паркиране на автомобил, водачът е длъжен да постави закупения талон или касовия бон от вътрешната страна на предното стъкло, така, че да се вижда добре отвън.

В паркинга или зоната за платено паркиране не се допуска: паркиране на автомобил, за който не е заплатена дължимата такса, паркиране на автомобил, без да е поставен от водача на видно място на предното стъкло попълнен талон за паркиране или касов бон е паркиране на автомобил за времетраене, което е по-голямо от означеното на талона или касовия бон.