Пловдив е следващата спирка на "Академия Икономика"

  • 05 октомври 2015, 10:56
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 4d553a31 e32d a4f0

На 06 октомври 2015 г., в ПУ "Паисий Хилендарски"– гр. Пловдив ще се проведат събития, част от кампанията „Академия Икономика", която се осъществява под мотото „ЗАЕДНО С НАШИЯ ОПИТ И С ВАШИТЕ МЕЧТИ!”.


В 16.00ч. в Аудитория 6 на университета ще се проведе дискусионна среща, на която ще бъде представена стратегията, мисията и целите на Академия Икономика. В рамките на срещата ще се проведе и диалог между участниците относно проблемите и бъдещите възможности за кариерно развитие в българските компании. По време на дискусионната среща пред сградата на университета ще бъде разположена информационна шатра.


На участниците в кампанията ще бъде предоставена възможност да споделят мнения и становища, да изразяват свободно своите виждания за очакванията им при включване в работодателската инициатива „Академия Икономика”, както и да представят очакванията си за бъдеща реализация на младите хора в България.


Важен акцент в дискусиите ще бъде обсъждането на проблемите на ефективното сътрудничество между работодателите и образователните организации в страната, и перспективите за неговото по-нататъшно развитие.


Кампанията “Академия Икономика” ще обхване и други висши учебни заведения и професионални гимназии на територията на страната, сред които,  Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий, , Бургаски свободен университет, Университет за национално и световно стопанство – гр. София, Унивеситет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София, Висше училище по застраховане и финанси – гр. София, Нов български университет – гр. София, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Хр. Ботев" и др. Събитията ще бъдат насочени към идентифициране на проблемите на младите хора и тяхната професионална реализация, очакванията им за развитие на техния потенциал, както и нагласите и очакванията на работодателите с цел привличане на успешно завършилите образованието си младежи. 


Кампанията “Академия Икономика” се осъществява в рамките на проект на КРИБ „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност за периода 2010-2013". Проектът се финансира от  Европейския Социален Фонд и Република България.