Пловдив следи за палене на стари гуми, глобите до 5000 лв.

  • 22 ноември 2020, 14:30
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 4137372 3x2 940x627

Община Пловдив не спира да предприема стъпки за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Ежедневно се предоставя на жителите и гостите на града информация за това на официалната интернет страница: http://www.plovdiv.bg/item/ecology/eco_bulletin/.

Сега предстои сезонна смяна на автомобилните гуми. Иизискванията са лицата, които пускат на пазара такъв продукт, да осигурят възможност за приемане на излезли от употреба гуми в местата на продажбата и на смяната им без крайните потребители да дължат заплащане. Това означава, че гражданите имат възможността при закупуване на нови гуми или при сезонната им смяна напълно безплатно да оставят старите при съответния търговец или сервиз. Освен на тези места стари гуми могат да бъдат предавани на площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, която се намира в базата на Общинско предприятие „Чистота“ на адрес: Район „Южен“, ул. „Даме Груев“ № 64А, всеки ден от 8:30 до 17:00 часа.  

От Община Пловдив напомнят на гражданите, че не могат да оставят излезли от употреба гуми в или около сивите контейнери. Поставени там, възможността да бъдат събрани от недоброжелатели и след това изгорени е огромна.

При горенето на гуми негативните ефекти върху здравето са внезапни и такива, които се проявяват след години. Сравнено с изгарянето на въглища, при горене на гуми във въздуха се отделят 407% повече хром, 392% повече олово и 1448% повече арсен. Отделените тежки метали при изгарянето на гуми не изчезват, а се натрупват във всичко по пътя им и чрез дъждовната вода, проникват в почвата и реките. Дирекция „Екология и управление на отпадъците” при Община Пловдив информира, че от началото на годината до момента са регистрирани 35 бр. наднормени стойности по показатели фини прахови частици в атмосферния въздух на автоматична измервателна станция „Каменица“, която отговаря на изискванията на градския фонов пункт за мониторинг на атмосферния въздух на територията на общината. Последното превишение на пределната стойност на средно денонощната норма на пункта е регистрирано на 19.11.2020 г. и е 51.4 μg.m3. Припомняме, че в изпълнение на националното законодателство, следващо Директива 2008/50 / EО на ЕС, определените дневни гранични стойности по показател ФПЧ10  са от 50 μg.m3, които не трябва да се надвишават повече от 35 пъти за календарна година.

Забранено е депонирането на цели и нарязани стари гуми, както и изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане. Гражданите, които изхвърлят старите автомобилни гуми на непозволени места, също следва да бъдат санкционирани, като глобата е от 300 до 1000 лв., а за нерегламентирано изгаряне или друга форма на нерегламентирано третиране – от 2000 до 5000 лв.  При повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

В случай на злонамерено запалване на ИУГ може да се подават сигнали на тел. 6111 – Пловдивски Общински инспекторат или в Районните полицейски управления.

Изхвърлянето на опасни отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Снимката е илюстративна