Община Пловдив се намира в Южна Централна България. Освен общински Пловдив е и областен център, вторият по големина и значимост град в България. Изграден е по двата бряга на река Марица.

Пловдив - вечният  град  на  България,  е  съхранил  на  територията  си  материални свидетелства  за  човешко  присъствие  в  продължение  на  осем  хиляди години. Заедно с Египет и Ливан, Пловдив е петият най-стар град с непрекъснатост на заселването в света и първи в Европа. Той е и в десетката на най-атрактивните за туризъм антични градове редом с Атина, Ерусалим, Бейрут, Алепо и Дамаск.

Тракийското име на днешния Пловдив е Евмолпия. Укрепеният тракийски град възниква на Небет тепе през желязната епоха и се утвърждава като център на културните и политически процеси в Тракия. През IV в. пр. Хр. Филип II го включва в Македонската империя и му дава едно от неговите най-популярни имена - Филипопол.

След включването на тракийските земи в пределите на Римската империя градът е посочен за административен център на провинция Тракия. Заради уникалното му и красиво разположение върху трите хълма римляните го нарекли Тримонциум. Римската епоха (II-IV в.) е своеобразен златен век в развитието на античния град. Археологическите проучвания разкриват останки от някогашните бляскави обществени сгради: огромен форум, впечатляващ стадион, красив амфитеатър, внушителни крепостни стени, езически храмове, терми, акведукти, аристократични домове.

В Пловдив е запазена и архитектура от края на ХVIII и ХIХ век, когато богати търговски фамилии получават възможността да демонстрират своето богатство и икономически възможности. От тогава са запазени Балабанова къща, Къща Хиндлиян, Къща Недкович в старата част на града.

През 1956 г. Старият Пловдив е обявен за Архитектурно-исторически резерват, през 1979 получава златен европейски медал за опазване паметниците от миналото, а от 2011 г. е и в списъка на археологическите резервати.

През 2019 година Пловдив ще бъде Европейска столица на културата.

Утвърдени  събития  от  градски  и  регионален характер са Седмицата на традиционните занаяти и Еснафският празник (денят на св. Спиридон), когато се възпроизвежда ритуалът в неговия автентичен  вариант,  известен  от  периода  на  Възраждането.

Културният календар на община Пловдив ежегодно се обогатява . През 2013 г. в него са включени  75  събития, от които 22 са с международно участие. Сред тях са Международен фестивал на камерната музика, единствен по рода си в България, Национални есенни изложби - също уникален за страната формат, провеждащите се от над 30 години Международни  дни  на  фотографията.

Официален празник:

6 септември (Съединението
на България)

КОНТАКТИ:

Адрес: Пловдив – 4000, Пл. Ст. Стамболов 1

Тел.:+359 32 656 700,

Факс: +359 32 656 713,

email: info@plovdiv.bg