По-малко разходи и повече сигурност в 30 е-услуги за общините

  • 28 юни 2019, 13:48
  • Default profile Автор Мария Димитрова
Medium p1040125

Достъпът до Единния портал за електронните административни услуги, поддържан от Държавна агенция "Електронно управление" вече е възможен и с персонален облачен и мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП), който може да се използва от всяка точка на света с достъп до интернет. По какъв начин тази услуга ще облекчи работата на общините? Проявяват ли самите кметове интерес? Какви са ползите и за малките населени места? По темата разговаряхме с Николай Минев, директор на дирекция "Информационни системи и оперативна съвместимост" в Държавна агенция "Електронно управление". 

- Г-н Минев, към момента кои общини са се включили в Портала за електронните административни услуги?

- Към момента, към централизирания модел за заявяване на административни услуги са се присъединили общините Банско, Видин, Долна Митрополия, Казанлък, Ловеч, Троян, Русе, Струмяни, Търговище, Челопеч. Имаме още множество заявления подадени от други общини, които искат да се присъединят. Паралелно с това, работим и върху възможността да увеличим набора от услуги, които да се заявяват.

- Колко са предлаганите общински услуги?

- Разполагаме с над 30 общински услуги. Само с едно заявление могат да се заявят 14 услуги, които са свързани с гражданска регистрация – семейно положение, настоящ и постоянен адрес и т.н.

- Колко потребители използват услугите?

- Към момента нямаме статистика, защото от съвсем скоро предоставяме тази възможност. Единственият недостатък беше, че трябваше да е наличен квалифициран електронен подпис на стационарно устройство – компютър, за да може да предоставим тези услуги. Сега това може да се случи и чрез мобилното устройство. Но, ако е необходимо подписване на заявлението по електронен път - трябва да се извърши все още със стандартния КЕП. Друго направление, по което работим и е свързано с общините е разработването на сайтовете/порталите на общините върху egov.bg платформата. Например, порталът на община Видин ще бъде презентиран другата седмица. Той беше разработен съвместно по инициатива на общината заедно с Държавна агенция „Електронно управление“ с нейн ресурс (на агенцията).

- Какви са предимствата както за самата община, така и за гражданите?

- Предимствата са, че разходите за общината се минимизират. Съответно гарантира се по-високо ниво на сигурност на информацията, достъпността на портала. За самите граждани, визията на общинските портали ще бъде почти еднотипна – от цветовете до шрифтовете.

- Как работите с хората в общинската администрация, със самите кметове? Проявяват ли те интерес към тази иновация?

- Провеждаме съвместни мероприятия, където самите управници искат да им предоставим информация къде и какво биха могли да ползват, свързано с електронното управление. Когато започнахме преди повече от една години, беше интересен фактът, че община Троян – сравнително не голяма, заяви дотъп до всички регистри, които предлагаме. Например - "мореплавателни", без общината да има пристанище. Оказа се, че всъщност Троян, за да заяви лиценз за таксиметров превоз се изисква само едно заявление. Всички останали документи си ги набавят като въртешни електронни административни услуги. Това е пример, когато една община е иновативна как ползва средствата, които предоставяме, за да минимизира както своите разходи, така и разходите на гражданите и бизнеса като достъп до услуги.

- Интерес проявят както големи, така и малки общини (например - Видин и Долна Митрополия). На какво се дължи това? Какви са ползите за малките населени места?

- Причините са различни. Необходим е някакъв ресурс от страна на общините включително, за да се създаде портал. Учудващо е, че малките общини са доста активни, защото те нямат средствата да поддържат портали, да разработват самостоятелно електронни услуги за своите граждани и затова ползват нашите възможности и средства, които им предоставяме.