По-ниски цени на парното и топлата вода от 1 април

  • 26 март 2020, 17:42
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 2227297 radiator

По-ниски цени на парното и топлата вода с до 25 процента от 1 април предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Намалението е заради по-ниската цена на природния газ. Синьото гориво трябва да поевтинее с 40,49 на сто от следващия месец. Най-голяма е намалението на цената на топлинната енергия за потребителите в София - с 25,14%, във Враца – с 21,37%, в Пловдив - с 12,09%, в Плевен - с 14,85%, в Бургас – с 16,41%, във Варна – с 7,84%. Във Велико Търново потребителите ще заплащат с 16,65% по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград – с 16,03%.

Комисията проведе открито заседание и обществено обсъждане и по доклад на работната група и по проект за решение за изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 1.04.2020 г. Докладът и проекторешението бяха публикувани предварително на интернет страницата на КЕВР.

Поради въведените от КЕВР противоепидемични мерки достъпът до откритото заседание и общественото обсъждане беше ограничен. Заинтересованите лица бяха предварително уведомени с официални писма за възможността да изразят своите становища дистанционно, посредством предварителна регистрация в програмата за съобщения Skype и чрез изпратени по електронна поща писмени въпроси и изказвания. 

След извършения анализ в доклада се предлага цените на тока да останат без промяна. Посочва се, че предвиденото намаление на преференциални цени и премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от дружествата в сектор „Топлоенергетика“, които използват за основно гориво природен газ, ще доведе до намаление на разходите на ФСЕС с около 96 353 хил. лв. на годишна база. Същевременно Фондът ще трябва да възстанови на НЕК разходи в същия размер във връзка с ангажимента на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да осигурява допълнителни количества електрическа енергия за задоволяване на нуждите на регулирания пазар за периода 29.01.2020 г. – 30.06.2020. По тези причини в доклада на работната група и в проекта за решение се посочва, че утвърдената цена за задължения към обществото в размер на 19,57 лв./MWh не следва да бъде променяна, като без промяна остава и цената на електрическата енергия.