Подменят уличната настилка в айтоски села

  • 19 януари 2021, 14:00
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium sss

Кметът на Айтос Васил Едрев и Даниела Колева, управител на "Пътно строителство" ЕООД – Бургас, подписаха договор за изпълнение на общински проект, финансиран по Стратегията за "Водено от общностите местно развитие" /ВОМР/ на СНЦ „МИГ-Айтос”, от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Проектът е одобрен за финансиране от Държавен фонд „Земеделие" и е на обща стойност 334 957.38 лв.

Дейностите са за реконктрукция и обновяване на уличните настилки на две малки населени места на територията на общината - с. Малка поляна и с. Поляново. През 2020 г.

Проектът предвижда подобряване на настилките на основни улици в двете села - улица № 3 в село Поляново и улици № 6 и № 7 в село Малка поляна. Инвестицията е приоритетна за община Айтос, тъй като рехабилитацията на тези улици е крайно необходима за осигуряване на по-добри условия на живот и безопасност на жителите на селата. Очакваните резултати са обновената транспортна инфраструктура да подобри достъпа на населението до обществени услуги, и да се създадат условия за непрекъснат, удобен и безопасен транспорт.

Срокът  за изпълнение е 36 месеца. При спазване на всички законови процедури, и при подходящи атмосферни условия, изпълнението на проекта може да започне още през тази седмица