Подпомагат занаятчиите в „Етъра“ с по 5000 лв

  • 23 ноември 2020, 11:00
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium etar apr2017 3270

За всяка от 17 работилници в музей „Етър“ ще бъдат предоставени по 5 000 лева от държавния бюджет.

Целта е да се подпомогне работата на занаятчиите в условията на пандемия. Кабинетът прие да се разпределят 305 000 лева на грънчари, резбари, калайджии, иконописци, тъкачи, абаджии, ковачи, шекерджии и др. в четири институции с характер на етнографски музеи – РЕМО „Етър“, „Самоводска чаршия“, „Стария Добрич“ и Златоград.

В музей „Етър“ функционират 17 занаятчийски работилници. До края на октомври 2020 година посетителите са 113 000 души. През 2019 този брой е близо два пъти повече.

Средният месечния наем на работилница в музей „Етър“ е 362 лева с ДДС. Най-ниският е 90 лева, най-високият е 1506 лева.

През пролетта, по предложение на кмета на Габрово, местният парламент прие решение за временно опростяване на дължимите наеми, което също имаше за цел да подкрепи майсторите в трудния период.  

Идеята за финансова подкрепа започна да се обсъжда по линия на Националното сдружение на общините в Република България. В разговорите участваха ръководители на институции, които имат отношение към запазването на занаятчийството в страната.