Поколението Z трупа опит с "Моята професия, моето бъдеще"

  • 01 юни 2020, 13:08
  • Default profile Автор Дарина Михалева
Medium %d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84. %d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd %d0%9c%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%b2

Проф. д-р инж. Пламен Моллов е ректор на Университета по хранителни технологии в Пловдив от началото на 2020 г. Роден е в Пловдив на 9 септември 1958 г. Завършва Висшия институт по хранително-вкусова промишленост през 1984 г. със специалност "Технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене". Минава през всички научни нива и през 2009 г. защитава професура. За периода 1999 – 2016 г. ръководи катедра "Консервиране и хладилна технология" в УХТ. 

Има редица специализации в България, Германия, Белгия, Холандия, Великобритания. Автор и съавтор е на многобройни книги и научни публикации в областта на храните. 

Два мандата е народен представител в 39-ото и 40-ото Народно събрание. Шест години ръководи Националната лозаро-винарска камара, след което две години е изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните.

- Проф. Моллов, кои са плюсовете за университетите и за младите кадри от инициативата студенти разработват проекти по зададени от 9 големи компании теми в кампанията "Моята професия, моето бъдеще"?

- Инициативата е полезна за младите хора, защото им дава възможност да влязат в контакт с представители на българския бизнес, да се поучат от опита на предприемачите и да разкрият своя талант.

Университетът по хранителни технологии е уникален на Балканския полуостров с повече от 65 години опит в подготовката на специалисти за хранителната и туристическата индустрия. Неговите кадри са необходими и търсени от огромен брой фирми, затова голяма част от работодателите ги ангажират със стипендии и стажове още по време на следването. Така връзката с бизнеса става сред основните в образователния процес на младите хора. 

Важно доказателство за традициите и качеството на обучението е фактът, че много от студентите продължават професионалния избор, направен в средното училище, както и това, че на много от родителите на днешните студенти също са завършили УХТ.

- Защо подкрепяте кампанията на KMETA.bg "Моята професия, моето бъдеще"?

- Кампанията на KMETA.bg "Моята професия, моето бъдеще" ще помогне за професионалното развитие на студентите, да натрупат повече практически умения и опит във водещи фирми и да разгърнат потенциалния си талант.

Заедно с това Университетът по хранителни технологии застава зад идеята на организаторите – да помогне на родния бизнес да открие квалифицирани специалисти и да съдейства в изграждането на тясна връзка между учебните заведения и предприемачите, което ще е от взаимна полза. 

В УХТ по традиция се подготвят кадри, които имат успешна реализация в бизнеса, както и на ръководни постове във фирми в хранителната индустрия, и на отговорни държавни длъжности. Отличната подготовка дава възможност за престижна реализация на нашите студенти, а участието им в подобни кампании им дава възможност да разкрият и да развият потенциала си. Срещата с тези девет големи компании надгражда мирогледа им и им помага да се развият професионално и като личности.

- В каква посока трябва да е тясната връзка между университетите и подготвяните от тях кадри, и бизнеса?

- Университетът по хранителни технологии партнира с различни висши училища в страната и в това отношение МОН ни определи за водеща организация на нова изследователска структура, включена в  Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ). Нашето предложение  „Научно-изследователска инфраструктура в областта на храни, хранене и здраве, обвързана с участието на България в паневропейска инфраструктура PA FNH-RI“ бе оценено най-високо от международен експертен панел.  

Въз основа на проекта се създаде консорциум, който обединява пет висши училища – УХТ, Аграрния университет, Пловдивския университет, Медицинския университет и Тракийският университет в Стара Загора. В обединението влизат още Агробиоинститутът към ССА, Българската агенция по безопасност на храните и една неправителствена организация – AgroHub.bg. 

Отделните партньори ще изградят лаборатории с уникално научно-изследователско оборудване, за да провеждат проучвания в областта на храните, храненето и здравето.  

Иновативните научни разработки, в които ще бъдат включени и студенти, ще бъдат полезни и за бизнеса, защото не само ще помогнат за разрешаване на съществуващите проблеми, но и ще допринесат за сериозното модернизиране на хранителната индустрия, биотехнологиите и земеделието. 

- През последните години бизнесът във всички сектори се оплаква от липсата на кадри. Как талантливи млади специалисти да бъдат открити от бизнеса у нас?

- В синхрон с политиката, която в момента МОН налага, ние сме се ориентирали към интердисциплинарни, по-отворени специалности. Колкото по-прагматична и практически насочена е тя, колкото повече производствено обучение има – а при нас то е много застъпено, толкова повече трябва да се съобразим с това каква подготовка ще дадем и каква потенциална реализация ще имат такива студенти. 

Това дава възможност младите хора да могат да бъдат привлечени чрез стажове и срещи, на които бизнеса да представи своята дейност и работните места, които предлага. УХТ има сключени договори с фирми от хранителния бранш, предлагащи работа за младите кадри. 

- Какво ще предложите през учебната 2020/2021 г. на студентите си?

- В управленската си програмата съм записал: „Нашите студенти принадлежат към „поколението Z” – това са дигиталните младежи, които учат и обработват информацията различно от нас, предпочитат да пишат в WhatsApp и Viber вместо да разговарят, живеят в социалните медии, мислят smart и имат различни очаквания. Техния основен партньор сме ние – преподавателите, призвани и посветили живота си да създадем професионална и житейска перспектива за тях.“

Съзнавам, че сме отговорни за три поколения – да съхраним наследството, което ни завещаха нашите интелектуални бащи, основателите на УХТ, и не само да останем на висотата на тяхната кауза, но да предадем на нашите студенти най-ценния урок – този по професионална и житейска почтеност.

Стратегическата задача пред нас днес е да възстановим значението и имиджа на УХТ като реномиран национален център за висше образование и наука. Да превърнем УХТ във „втори дом” за нашите студенти, където те могат да срещнат своите ментори, приятели и бъдещи бизнес-партньори.

За 2020/2021 учебна година УХТ отново поставя на фокус обучението на чужд език и предлага четири нови специалности – две магистърски и две бакалавърски. За бакалаври на френски език ще се преподава в специалност "Технология на ферментационните продукти“. До момента тя беше само за магистри, но интересът към нея е голям заради постиженията през годините – повечето от завършилите имат успешна професионална кариера. Връщаме се и към традициите в обучението на английски език – новата специалност  „Технология на храни и напитки“ също е за бакалаври.

Обучението на чужди езици дава възможност на студентите за мобилност в рамките на европейското образователно пространство. Това е голямо конкурентно предимство и за специалностите "Индустриален мениджмънт", "Туризъм" и "Компютърни системи и технологии".

Какви са темите на 9-те проекта, които студентите могат да разработят до 14 юни, още за компаниите партньори и условията за участие в националната кампания на Kmeta.bg "Моята професия, моето бъдеще" - вижте ТУК.