1435308544
Oбщина

Полски Тръмбеш

ВИЖ общините (10 общини)

Община Полски Тръмбеш е разположена в Централна Северна България, част е от област Велико Търново. Състои се от 15 населени места.

За пръв път селището е споменато в османските регистри през 1430 г. с името Полски Търъмбеш. Назовава се с още няколко имена, но във всички има именния термин Тръмбеш (от старославянски “тръмбя” - подготовка на земята преди оран). Дълги години селището е малко по размери с незначително по брой население.

Прекарването през 1900 г. на жп линия Русе - Горна Оряховица дава тласък за по-бързо икономическо развитие на района. Гарата е открита официално през 1901 г. След Първата световна война възникват редица предприятия за преработка на селкостопански стоки.

От 1929 г. селото е електрифицирано и в него вече работят мелница, керамична фабрика, маслобойна фабрика, консервна фабрика “Мизия” и ремонтна работилница.

В общината има разкрити източници на дълбоки минерални води с хипотермален произход в гр.Полски Тръмбеш и с. Обединение, където е изградена Лечебна минерална баня.

На много места в региона на Полски Тръмбеш са открити праисторически, антични и късноантични селища, крепости и некрополи, както и ранни и късни тракийски останки. Най-известен е обектът в местността Ада-Кузу с.Орловец - VII-VI век пр. Хр. Намерено е селище, обитавано през неолита, разкрити са вкопани жилища, пещи, глинени фигурки, оръдия на труда. Сред най-интересните находки е човешки скелет (хохер), погребан през средния неолит.

За да съхранява и популяризира ценното фолклорно богатство, община Полски Тръмбеш всяка година организира фолклорно надиграване “Ритми край Янтра”.

 

ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК:

8 септември

 

КОНТАКТИ

5180, Полски Тръмбеш

ул. “Черно море”, №4

Тел: Централа - 06141/41-41, 41-42

Факс: 06141/69-54

obshtina_pt@hotmail.com

www.trambesh.eu