1435308544
Oбщина

Полски Тръмбеш

ВИЖ общините (10 общини)

Кметства
1 с. Климентово Стоян Веселинов Ангелов 06141/59-56
2 с. Иванча Димитър Христов Димитров 06147/26-20
3 с. Обединение Ганчо Иванов Ганев 06142/24-04
4 с. Страхилово Соня Денчева Костадинова 06145/20-20
5 с. Масларево Петранка Кирилова Маринова 06143/24-68
6 с. Павел Анка Пенчева Личева 06148/22-60
7 с. Вързулица Генчо Тодоров Йорданов 06143/22-32
8 с. Каранци Денка Кънчева Георгиева 061406/220
9 с. Орловец Виолета Николова Маринова 061403/260
10 с. Раданово Георги Димитров Стамов 06141/68-39
11 с. П. Каравелово Любомир Йосифов Ламбев 061405/220
12 с. П. Сеновец Йордан Андреев Михайлов 06146/28-62
13 с. Куцина Тихомир Величков Маринов 06149/35-22
14 с. Ст. Стамболово Александър Петков Коев 061402/260