Помагат на млади фермери от търговищко с информационни срещи

  • 20 април 2018, 18:12
  • Default profile Автор Симона Алексиева
Medium %d1%84%d0%b5

Експертите от Областен информационен център – Търговище разясняват приема на проекти за млади фермери от областта. Инициативата на ОИЦ е съвместна с Областната служба за съвети в земеделието, а осъществени информационни срещи със земеделски производители до този момент са проведени в общините Омуртаг, Антоново и Опака.

От ОИЦ припомниха, че възможността да се кандидатства с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони е с подмярка 6.1. – „Стартова помощ за млади земеделски стопани”.

Началникът на ОССЗ – Търговище Денка Станчева акцентира по време на срещите върху срока за подпомагане на младите фермери, който е 5 години. За целта обаче кандидатите е нужно да имат изготвен бизнес план, да са новорегистрирани земеделски стопани и да отглеждат животни в собствен или нает обект.

„Кандидатите трябва да отглеждат животни в собствен или нает обект. Или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция” – част от другите изисквания, които бяха разяснени на срещите с младите фермери от областта.

„Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е до 25 000 евро. За всички одобрени проекти са предвидени 22 млн. евро. Това означава, че 880 земеделци на възраст до 40 навършени години и със стандартен производствен обем на стопанството от 8 000 до 16 000 евро, могат да получат финансиране”, информираха от ОИЦ – Търговище.

Новото при кандидатстването пък е, че то става само по електронен път, като заявленията се приемат до 14 юни т.г.