Община Поморие се намира в Югоизточна България и е една от общините в област Бургас. В административните граници на общината са разположени 17 населени места, от които 3 града - административният център Поморие и градовете Каблешково и Ахелой. Едно от предимствата на oбщина Поморие е излазът й на Черно море, с 268 хил.кв.метра плажна ивица. 

Няма точни сведения кога е основано Поморие. Според писмени данни в средата на VI в.пр.Хр. аполонци изграждат на северния край на Бургаския залив Анхиалос. С превръщането на Тракия в римска провинция започва периодът на най-голям разцвет на селището. През цялото Средновековие то запазва своето положение като главен транспортен търговски и военен център. Анхиало е един от последните градове на Балканския полуостров, завладени от турците. През 1934 година Анхиало е преименувано на Поморие. До наши дни градът се развива като важен производител на сол, вина и други земеделски произведения, основен републикански център за балнео и калолечение.

На брега на Поморийското езеро се намира Музеят на солта - единственото място в България, в което са запазени действащи солници по старинна технология. Едновременно с добива на сол се получава и поморийската луга, лекуваща заболявания на костната система и кожата.

Един от най-интересните културни обекти на територията на общината е Античната куполна гробница край Поморие (II-IV в.). Друг уникален обект е Козарева могила край град Каблешково - праисторическа селищна могила и некропол от V хил. пр. Хр.

Най-старата сграда в Поморие е църквата “Преображение Господне”, строена през 60-те години на XVIII в. с материали от крепостната стена на Средновековния Анхиало. Архитектурен паметник е и сградата на Историческия музей, в която в края на XIX век се помещавало гръцко девическо училище. Православният мъжки манастир “Св. Георги” съхранява ценни образци на иконографското изкуство, а храмовата икона с изображението на светеца патрон има славата на чудотворна.

Тук се намира и Козичено (Еркеч) - автентично старинно българско селище със съхранен фолклор.

На територията на общината се срещат 258 вида лечебни растения. Могат да се видят и природните забележителности “Добровански гъби” до с. Бата, “Корията” до с. Гълъбец, “Чаирите - блатно кокиче” до с. Горица. Община Поморие е разположена на прелетния път “Виа Понтика” - основен орнитоложки коридор и трасе на древен римски път.

 

ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК:

6 май (Гергьовден)

 

КОНТАКТИ

8200 Поморие

ул. “Солна” 5

0596/22004

mayor@pomorie.bg

www.pomorie.bg