Пореден социален проект изпълнява община Благоевград

  • 10 февруари 2019, 12:55
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0 %d0%91%d0%bb%d0%b3 %d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be

Две официални събития ще поставят началото на изпълнението на проект „Социална инфраструктура за услуги за деца” в Благоевград.  Встъпителната пресконференция ще е на 11 февруари от 10:30 часа, на която ще бъдат представени предстоящите дейности, целите, начините на осъществяване и очакваните резултати , финансиращата програма и екипът за управление. Час по-късно е официалната церемония по първата копка, която ще е на улица „Братя Миладинови“ № 23, Благоевград.

Проектът се изпълнява в периода 30.01.2018 г. – 30.09.2019 г. Общата му стойност е 1 176 500.00 лв.

Тя е съобразена с максималния размер на определената безвъзмездна финансова помощ за община Благоевград в качеството й на конкретен бенефициент по процедурата. Новите центрове ще се помещават в част от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа, като за целта ще се извърши преустройство и ремонт. Новоизградените центрове ще бъдат в съответствие с утвърдените от Министерството на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки, съобразени с европейските условия за деинституционализация и живот в общността. Проектът предвижда и осигуряване на подходящо обзавеждане и оборудване за социалните услуги, което ще гарантира безопасна и сигурна среда за ползвателите.

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за май на тема "Модерни в клас" ТУК!