Порой се изсипа и върху мините, добивът на въглища е затруднен

  • 04 декември 2014, 17:38
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 54809b9637f27

На територията на Мини „Марица-изток“ за последните 48 часа се е изсипал над 70 л/кв.м, което сериозно затруднява въгледобива. Това съобщиха от дружеството днес.


От януари досега валежите надвишавали сумарно 900 л/кв. м, което било рекорд за последните 39 години. Пороите са залели огромни площи в трите рудника, което силно затруднявало работата на техниката и хората. В системата за отводняването на трите рудника са били включени общо 67 помпи. На максимума работели и всички налични хидротехнически съоръжения, за да бъде изпомпена водата своевременно и възстановен нормалния ритъм на работа. Временни затруднения имало и транспортиране на персонала от и към работните им места. 


За възникналото форс-мажорни обстоятелства са били известени четирите ТЕЦ-топлоелектрически централи в региона -  „Марица Изток -2”, „КонтурГлобал Марица изток 3”, „AES Гълъбово” и „Брикел”


Със заповед на изпълнителния директор на Мини Марица-изток” е бил въведен в действие и съвместния план за работа при кризисни ситуации между мините, ТЕЦ „Марица изток 2” и предприятие „Язовири и каскади”.